Loading...
 

Polityka prywatności VELUX Polska SP. Z O.O.

VELUX Polska Sp. z o.o. szanuje i chroni Państwa prywatność. Poniżej dowiedzą się

 1. Jakie dane osobowe gromadzi VELUX i dlaczego?

  Cele przetwarzania danych wynikają z prowadzonych przez nas aktywności i świadczonych usług.

  Poniżej przedstawiono główne kategorie danych zbieranych przez VELUX oraz podstawowe powody, dla których takie dane są zbierane:

 1. W ramach ogólnej działalności biznesowej VELUX

  Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, pracowników, dostawców (w tym usługodawców zewnętrznych), kontrahentów, firm powiązanych, pośredników i klientów korporacyjnych. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko osoby fizycznej, dane kontaktowe oraz inne informacje niezbędne do celów zatrudnienia lub współpracy biznesowej z Państwem lub Państwa organizacją.

   

 2. W celu udzielenia pomocy w przypadku zapytań

W przypadku kontaktu telefonicznego, e-mailowego, pocztowego lub za pośrednictwem naszych platform cyfrowych mogą Państwo podać nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Dane te umożliwiają nam odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji w takich sprawach, jak produkty VELUX, przygotowywanie niezbędnych pomiarów i wycen dotyczących instalacji produktów VELUX lub serwisowania okien. Informacje te mogą zostać ujawnione odpowiednim niezależnym instalatorom lub przedstawicielom w celu udzielenia przez nas pomocy klientom w przypadku wystosowania przez nich zapytań lub zorganizowania usług, takich jak wezwanie serwisu.

 

Państwo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje proces przetwarzania danych dostarczonych lub zebranych za pośrednictwem naszych platform cyfrowych, jak również pozyskanych innymi kanałami (np. podczas spotkań, szkoleń).

VELUX Polska Sp. z o.o. przestrzega zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa (dalej zwana VELUX). Można kontaktować się z nami wysyłając mail na adres kontakt@velux.pl lub listownie na adres korespondencyjny VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Właścicielem VELUX Polska Sp. z o.o. jest VELUX A/S  Ådalsvej 99; 2970 Hørsholm, Dania nr rejestracyjny 30003519.

 1. Postawa przetwarzania danych osobowych przez VELUX

VELUX przetwarza dane osobowe w przypadku posiadania podstawy prawnej, która może wynikać:

 • z umowy lub potencjalnej umowy, którą chcemy zawrzeć jako kontrahenci
 • z udzielonej zgody, którą można wycofać w każdym momencie, ale wycofanie jej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • z przepisów prawa (np. gdy udostępniamy dane organom skarbowym)

 

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wypełnianiu formularzy, zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do zamawiania produktów i usług, kontaktu lub zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO.

Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)

Cały tekst Polityki Prywatności dostępny tutaj: